Jawatan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)

Posted by Work Hard Play Hard on Wednesday, August 4, 2010

JAWATAN KOSONG TERKINIWarganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk menyertai warga Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah melalui jawatan berikut :-


1. Pekerja Khidmat Singkat (PKS)
(Pengurus Medan Infodesa)

SYARAT LANTIKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
a) warganegara Malaysia;
b) berumur tidak kurang dari 18 tahun ke atas;
c) berkelayakan akademik :
i) Mempunyai diploma yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
ii) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
iii) Mempunyai kemahiran komputer ( Penyelenggaraan dan baik pulih komputer, Perisian Asas Komputer, Asas Pembinaan Laman Web dan lain-lain ).

MUAT TURUN CARA MEMOHON JAWATAN