Jawatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Posted by Work Hard Play Hard on Friday, August 6, 2010

JAWATAN KOSONG TERKINI
University Technical Malaysia Melaka (UTeM) invites all qualified Malaysian citizens and must not be less than 18 years to fill vacancies for the Academic University.


PERJAWATAN AKADEMIK .
1.
TUTOR
DA41
2.
GURU BAHASA
DG41
3.
JURUTERA PENGAJAR
J41
4.
PENSYARAH
DS45
5. PENSYARAH KANAN DS51
6. PROFESOR MADYA DS53
7. PROFESOR KHAS C

VK7
Sebarang pertanyaan emelkan kepada:

perjawatanakademik@utem.edu.my


A : JAWATAN AKADEMIK:
TARAF JAWATAN: Tetap /Sementara / Kontrak
  1. Semua pemohon hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan yang boleh didapati:

    • Borang WAJIB (untuk semua Gred) Muat Turun
    • Borang TAMBAHAN (Gred 51 dan ke atas) Muat Turun
  2. Borang Permohonan yang telah lengkap berserta salinan dokumen-dokumen yang diperlukan dan telah DISAHKAN dari salinan asal hendaklah dihantarkan ke alamat berikut
Pejabat Pendaftar
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya 76100 Durian Tunggal
Melaka
(Tuliskan nama-nama jawatan yang dipohon pada penjuru kiri atas sampul surat )
  1. Pemohon boleh memohon dua (2) jawatan mengikut keutamaan dengan menggunakan satu borang sahaja.
  2. Pemohon-pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil temu duga
  3. Tarikh tutup permohonan Perjawatan Akademik : Terbuka sepanjang tahun 2010.
PERTANYAAN:
Sebarang pertanyaan, sila emelkan kepada :

Jawatan Akademik : perjawatanakademik(@)utem(.)edu(.)my
Atau telefon : 06-3316136/6130 (Akademik)